Elektronika, Web, správa IT

Elektronika

elektronika
Návrh schém, plošných spojov, programovanie mikroprocesorov, návrh obvodov CPLD a FPGA.