Prezetácie, web stránky


Vaša webová prezentácia je vstupnou bránou pre potenciálnych zákazníkov. Upútajte návštevníka už na prvý dojem pútavým dizajnom a kvalitným obsahom! Ak má vaša webová prezentácia zaujať, musí byť aktuálna. Prostredníctvom redakčného systému môžete jednoducho a efektívne upravovať a udržiavať vašu web stránku vždy aktuálnu pre vašich zákazníkov alebo firemných partnerov.

Online databázy

Online databázy

Online databázy
Potrebujete zvýšiť efektivitu Vašej spoločnosti?
Potrebujete promptne získavať informácie z Vašej firemnej databázy?
Riadite tímy ľudí, ktorí pracujú v teréne?
Vaši externí zamestnanci alebo spolupracovníci potrebujú efektívny informačný kanál?
Spravujete dáta, ktoré majú byť na požiadanie prístupné rôznym užívateľom?
Máme riešenie pre Vás: online databázy Môžete si vybrať s existujúcich modulov:

Balíky

 • Penzión

  Obsahuje: Redakčný systém, Adresár kontaktov, Ubytovacie zariadenia, Podujatia.
 • Distribútor

  Obsahuje: Adresár kontaktov, Katalóg tovarov a služieb, Skladové hospodárstvo, Objednávky, Fakturácia.
 • Sprostredkovateľská agentúra

  Obsahuje: Adresár kontaktov, Katalóg tovarov a služieb, Objednávky, Evidencia úloh + kalendár, Directmailing, Fakturácia.

Všetky riešenia prispôsobiteľné na mieru

Tabuľkové prehliadanie dát

V tabuľkovom procesore nájdete správne dáta v okamžiku. Dáta môžete hneď upravovať.

 • tabuľky ako v MS Excel
 • triedenie a filtrovanie aj podľa viacerých stĺpcov
 • farebné zvýrazňovanie riadkov alebo buniek
 • hromadné operácie nad viacerými označenými riadkami
 • sumarizačné riadky
 • rôzne módy - iba na čítanie alebo čítanie/zápis
 • ľubovoľné ovládacie prvky v každej bunke (tlačidlá, vstupné polia)

Robustné editačné formuláre

Všetky dáta je možné upravovať v komfortnom editačnom formulári, vyvinutom tak, aby bol optimálny pre užívateľa.

 • ľubovoľné rozloženie prvkov v editačnom formulári
 • rozdelenie na ľubovoľné množstvo záložiek
 • prehľadné usporiadanie dátovej štruktúry
 • optimálne využitie plochy pre pohodlnú prácu
 • hromadná úprava dát
 • okamžitá kontrola správnosti zadaných údajov
 • mazanie, úprava, pridávanie a kopírovanie riadkov v tabuľkách

Všetky dátové typy

Neobmedzujte sa. Zadať je možné čokoľvek. Od jednoduchých textov až po komfortné určovanie polohy na mape.

 • jednoriadkový aj viacriadkový text
 • WYSIWYG editor (ako MS Word)
 • obrázky a videá
 • celé alebo desatinné číslo
 • výber z hodnôt (editovateľný číselník alebo statický zoznam)
 • viacnásobný výber z hodnôt
 • súbory
 • tabuľka v tabuľke
 • emailová adresa, www adresa
 • dátum a čas
 • poloha na mape, farba, heslo a iné
Ďalšie prvky online databáz:

Kompatibilné so všetkými bežne používanými prehliadačmi !

Internet Explorer Mozilla Firefox Google Chrome Opera Safari pre Windows

Naše riešenia dodržujú štandardy tvorby webových aplikácií a preto je možné ich použiť vo všetkých bežne používaných prehliadačoch.