Referencie

Referencie

hardware na zákazku

Riadiaca jednotka pre LED displej

 • návrh schémy
 • pcb layout
 • možnosť upgrade-u firmware, ktorý je poskytovaný v zašifrovanej forme
 • používateľský softvér pre PC
 • i2c zbernica pre komunikáciu s PC
 • grafický monochromatický displej 132x32 bodov (SPI zbernica)
zákazník: AGB Sonics
dc/dc menic

dc/dc menič, výstup 3.3V/4.5A + 5V/0.3A, ochrana proti skratu na výstupe, ochrana proti prepólovaniu, rozmer 60x50mm

 • návrh schémy
 • pcb layout
zákazník: AGB Sonics
hardware na zákazku

Elektronika pre otváranie/zatváranie krytu - ovládanie motora, sledovanie koncových bodov

 • návrh schémy
 • pcb layout
zákazník: AGB Sonics
web stránky

Tvorba web-stránok

zdieľanie internetu

zdieľanie internetového pripojenia pre hotely a penzióny

 • pridelenie maximálneho množstva prenesených dát
 • dátumovo ohraničené povolenie prístupu do internetu
 • prístup chránený heslom
 • vygenerovanie formulára s heslom a postupom, ako získať prístup na internet, ktorý je možné jednoducho vytlačiť
web hosting

Inštalácia a správa serverov poskytujúce web-hostigové služby

 • operačný systém: Linux
 • inštalované služby: web, mail-server, php, mysql
 • bezpečnostné prvky: grsec, len časom overený software, firewall, ...
správa serverov

Inštalácia a správa malých a stredných podnikových serverov

 • operačný systém: Windows, Linux
 • inštalované služby: samba server, e-mailové služby, zdieľanie internetu