Vývoj elektronických zariadení

Ponúkame kompletné služby zákazkového vývoja a výroby elektronických zariadení, zahŕňajúc konzultácie, vytvorenie špecifikácie podľa zadania zákazníka, vývoj prototypu, následne zabezpečenie výroby a samozrejme aj podporu v budúcnosti. Po odsúhlasení špecifikácie zákazníkom nasleduje samotná realizácia prototypu.
Venujeme sa realizácii projektov od jednoduchých zapojení, až po komplexné zariadenia s integrovaným výkonným počítačom obsahujúcim všetky potrebné vstupno/výstupné rozhrania.
Elektronické súčiastky a komponenty

Elektronické súčiastky a komponenty

Elektronické súčiastky a komponenty


Ponúkame kompletné služby od vytvorenia prvotnej špecifikácie podľa požiadaviek zákazníka, vývoj prototypu, následné zabezpečenie výroby a samozrejme aj podporu v budúcnosti. Navrhované elektronické zariadenie môže obsahovať najrôznejšie typy súčiastok. Základné, najviac používané súčiastky v realizovaných projektoch sú spomenuté v tejto kapitole.